cảm nắng

cảm nắng, tất cả các vấn đề cần biết về cảm nắng. Các tin tức về cảm nắng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cảm nắng tại nhanong.com.vn

Những ngày nắng nóng, oi bức, nhiệt độ môi trường lên cao, cản trở việc thải nhiệt của cơ thể trâu, bò dẫn đến thân nhiệt tăng quá mức dễ gây ra cảm nắng, cảm nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất của vật nuôi.