Cẩm Mỹ

Cẩm Mỹ, tất cả các vấn đề cần biết về Cẩm Mỹ. Các tin tức về Cẩm Mỹ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Cẩm Mỹ tại nhanong.com.vn

Với mục tiêu nâng cao giá trị cho nông sản và phát triển ngành nông nghiệp bền vững, tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều đề án, chương trình thu hút đầu tư phát triển chế biến, bảo quản nông sản, qua đây phấn đấu đưa tỉnh trở thành trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu của cả nước.

Ngày 7/11/2020 tại Đồng Nai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Công ty Bayer Việt Nam và tổ chức Grow Asia trao tặng gói hỗ trợ ngô giống cho 10.000 nông hộ sản xuất nhỏ trong địa phương.