cam chín sớm

cam chín sớm, tất cả các vấn đề cần biết về cam chín sớm. Các tin tức về cam chín sớm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cam chín sớm tại nhanong.com.vn

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao (trung bình đạt 27 - 30 tấn quả/ha)...