cam canh

cam canh, tất cả các vấn đề cần biết về cam canh. Các tin tức về cam canh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cam canh tại nhanong.com.vn

Hơn 1.000 gốc bưởi da xanh lần đầu tiên bói quả, cây nào cây ấy sai lúc lỉu, nên lão nông ở Tân Lạc, Hòa Bình nhẩm đếm sẽ thu về tiền tỷ trong dịp áp Tết.

Diện tích đất ít hơn nhưng thu nhập cao hơn cà phê nhiều lần, đó là hiệu quả của cây cam Canh trên vùng đất Đông Thanh, Lâm Hà cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.