cải tạo vườn kém hiệu quả

cải tạo vườn kém hiệu quả, tất cả các vấn đề cần biết về cải tạo vườn kém hiệu quả. Các tin tức về cải tạo vườn kém hiệu quả mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cải tạo vườn kém hiệu quả tại nhanong.com.vn

Từ đầu năm đến nay, nông dân Tam Bình (Vĩnh Long) đã cải tạo 127ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Huyện tập trung từ nay đến cuối năm cải tạo hết 78ha vườn kém hiệu quả.