cải tạo giống

cải tạo giống, tất cả các vấn đề cần biết về cải tạo giống. Các tin tức về cải tạo giống mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cải tạo giống tại nhanong.com.vn

Đi đôi với trồng mới các loại cây ăn quả cho giá trị cao bằng nguồn giống bảo đảm chất lượng, Hà Nội đang đẩy mạnh việc hỗ trợ nông dân cải tạo giống cũ hoặc thoái hóa... nhằm đạt năng suất, chất lượng cao.