cà phê vối

cà phê vối, tất cả các vấn đề cần biết về cà phê vối. Các tin tức về cà phê vối mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cà phê vối tại nhanong.com.vn

Trong chuỗi quy trình chăm sóc thâm canh cây cà phê thì bón phân là một khâu đóng vai trò quan trọng đến hiệu quả của việc sản xuất kinh doanh cây cà phê. Bón phân hợp lý sẽ giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cây để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao, đồng thời cũng sẽ hạn chế được sự lãng phí do bón dư thừa phân bón gây ra.