cá. bảo vệ môi trường

cá. bảo vệ môi trường, tất cả các vấn đề cần biết về cá. bảo vệ môi trường. Các tin tức về cá. bảo vệ môi trường mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cá. bảo vệ môi trường tại nhanong.com.vn

Vừa qua, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Chi hội Nghề cá và Phòng Nông nghiệp huyện Lăk (tỉnh Đăk Lăk) đã tiến hành thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực trên địa bàn huyện Lăk.