Bùi Phước Trang

Bùi Phước Trang, tất cả các vấn đề cần biết về Bùi Phước Trang. Các tin tức về Bùi Phước Trang mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Bùi Phước Trang tại nhanong.com.vn

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021, toàn tỉnh Quảng Trị gieo trồng khoảng 25.500 ha lúa. Bộ giống lúa chủ lực gồm: HN6, Đài Thơm 8, Bắc thơm 7, An Sinh 1399, Khang Dân 18, HC95, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8. Mở rộng diện tích các giống đã khảo nghiệm có triển vọng trên địa bàn tỉnh như: DQ11, VNR20, QS447, Lộc trời 1, Tia chớp nhiệt đới, ADI168, DT100.