Bù Đốp

Bù Đốp, tất cả các vấn đề cần biết về Bù Đốp. Các tin tức về Bù Đốp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Bù Đốp tại nhanong.com.vn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, địa phương này đã triển khai Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao từ tháng 7/2019. Dự án này sẽ kéo dài đến tháng 5/2022.