bộ trường nông nghiệp

bộ trường nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về bộ trường nông nghiệp. Các tin tức về bộ trường nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bộ trường nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, hiện nay, Việt Nam đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 100.000 tấn/năm. Sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây độc hại cho chính người sản xuất, cộng đồng.

“Sắp tới, Bộ NNPT-NT sẽ trình Chính phủ một nghị định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực phân bón với chế tài mạnh, thậm chí nơi nào vi phạm sẽ bị dừng sản xuất”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cam kết.