bọ trĩ

bọ trĩ, tất cả các vấn đề cần biết về bọ trĩ. Các tin tức về bọ trĩ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bọ trĩ tại nhanong.com.vn

Ngoài ra, còn có các loài dịch hại mới phát sinh trong những năm gần đây như sâu đục trái trên cây bưởi, hiện tượng “héo xanh” trên cây quýt...