bọ nhảy

bọ nhảy, tất cả các vấn đề cần biết về bọ nhảy. Các tin tức về bọ nhảy mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bọ nhảy tại nhanong.com.vn

Nên áp dụng tốt các biện pháp canh tác để phòng chống sâu hại. Đây là phương pháp tối ưu nhất hiện nay, nhất là đối với hai loài sâu hại nguy hiểm sâu tơ và bọ nhảy.