bò lai

bò lai, tất cả các vấn đề cần biết về bò lai. Các tin tức về bò lai mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bò lai tại nhanong.com.vn

Hiện toàn TP Hà Nội có trên 140.000 con bò, trong đó số lượng bò thịt đạt trên 125.000 con.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã phối hợp với UBND xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức) và xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) thực hiện mô hình chăn nuôi bò thịt lai BBB với quy mô 60 bê lai BBB/60 hộ tham gia.