bò hậu bị

bò hậu bị, tất cả các vấn đề cần biết về bò hậu bị. Các tin tức về bò hậu bị mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bò hậu bị tại nhanong.com.vn

Giai đoạn 7 - 12 tháng tuổi là giai đoạn khủng hoảng dinh dưỡng của bê vì nguồn sữa mẹ bị cắt hoàn toàn, khả năng tận dụng thức ăn thô xanh của bê còn hạn chế do khu hệ vi sinh vật dạ cỏ phát triển chưa hoàn chỉnh.