bệnh vi bào tử trùng

bệnh vi bào tử trùng, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh vi bào tử trùng. Các tin tức về bệnh vi bào tử trùng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh vi bào tử trùng tại nhanong.com.vn

Bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) là bệnh không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu thả nuôi với biểu hiện tôm chậm lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Do bệnh này không gây chết tôm hàng loạt nên không được chú ý nhiều, nhưng vì tôm không lớn ở giai đoạn cuối nên sản lượng ao tôm bệnh giảm mạnh, dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế. Do đó, kiểm soát tốt bệnh vi bào tử trùng trong nuôi tôm nước lợ là việc làm cấp thiết góp phần làm nên vụ mùa thắng lợi cho người nuôi tôm.