bệnh thối rễ vàng lá

bệnh thối rễ vàng lá, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh thối rễ vàng lá. Các tin tức về bệnh thối rễ vàng lá mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh thối rễ vàng lá tại nhanong.com.vn

Đậu cô ve là cây trồng mẫn cảm với nhiều loài sâu bệnh hại chính như: Ruồi đục lá, rệp, nhện đỏ, sâu đục quả, bệnh lở cổ rễ, thán thư... Để đảm bảo cho đậu quả được an toàn, người trồng cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp.