bệnh thán thư

bệnh thán thư, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh thán thư. Các tin tức về bệnh thán thư mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh thán thư tại nhanong.com.vn

Thời gian tháng 1 và tháng 2 là thời điểm cây điều ra hoa, đậu quả và phát triển quả non. Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất, sản lượng và chất lượng của hạt điều. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn cây điều rất mẫn cảm với sự phát sinh và gây hại của bọ xít muỗi và bệnh thán thư, đặc biệt trong điều kiện có mưa trái mùa.