bệnh ở gà

bệnh ở gà, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh ở gà. Các tin tức về bệnh ở gà mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh ở gà tại nhanong.com.vn

Hiện nay, theo quy định, khi phát hiện bệnh cúm gia cầm của một cơ sở chăn nuôi thì toàn bộ số gia cầm của cơ sở đó phải bị tiêu huỷ và tiêu độc, không điều trị.