bệnh đầu đen

bệnh đầu đen, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh đầu đen. Các tin tức về bệnh đầu đen mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh đầu đen tại nhanong.com.vn

Bệnh đầu đen hay còn gọi là bệnh kén ruột, bệnh viêm gan ruột. Bệnh có thể gây tỷ lệ chết cao và ảnh hưởng lớn đến năng suất chăn nuôi.