bệnh bướu rễ

bệnh bướu rễ, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh bướu rễ. Các tin tức về bệnh bướu rễ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh bướu rễ tại nhanong.com.vn

Trong những năm gần đây, bệnh bướu rễ (do tuyến trùng) gây hại khá phổ biến trong ruộng lúa, đặc biệt là các vùng đất giữ nước kém (đất pha cát hoặc đất nhiễm phèn). Hậu quả là nhiều ruộng lúa năng suất giảm 20 - 30% do tuyến trùng gây ra, đặc biệt là trong vụ hè thu.