bảo tồn và phát huy giá trị chè

bảo tồn và phát huy giá trị chè, tất cả các vấn đề cần biết về bảo tồn và phát huy giá trị chè. Các tin tức về bảo tồn và phát huy giá trị chè mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bảo tồn và phát huy giá trị chè tại nhanong.com.vn

Chè trung du được ví như linh hồn hay nét văn hóa của người làng nghề chè. Tuy nhiên, do được trồng từ 20 - 70 năm về trước nên nhiều diện tích chè trung du có hiện tượng thoái hóa, năng suất, chất lượng không cao. Việc cải tạo giống chè trung du đang được các cấp, ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên quan tâm để sản xuất ra các loại trà hảo hạng, có giá trị thương mại cao.