bão số

bão số, tất cả các vấn đề cần biết về bão số. Các tin tức về bão số mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bão số tại nhanong.com.vn

Sau khi gây thiệt hại nặng nề cho những nơi đi qua, siêu bão Yutu được dự đoán sẽ giảm cấp độ và đổi hướng đi vòng lên phía Nam Nhật Bản.