bảo quản thủy sản

bảo quản thủy sản, tất cả các vấn đề cần biết về bảo quản thủy sản. Các tin tức về bảo quản thủy sản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bảo quản thủy sản tại nhanong.com.vn

Đây là công nghệ mới, thời gian bảo quản hơn 20 ngày cá vẫn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, sau khi về bến thu cá xong lượng đá trong cá còn lại trên 50%.

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch là một khâu quan trọng nhằm tăng giá trị của sản phẩm. Sau đây là những hệ thống, thiết bị đã được ứng dụng thành công tại nước ta trong thời gian qua.

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch là một khâu quan trọng nhằm tăng giá trị của sản phẩm. Sau đây là những hệ thống, thiết bị đã được ứng dụng thành công tại nước ta trong thời gian qua.