Báo Ninh Thuận Theo Sở

Báo Ninh Thuận Theo Sở, tất cả các vấn đề cần biết về Báo Ninh Thuận Theo Sở. Các tin tức về Báo Ninh Thuận Theo Sở mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Báo Ninh Thuận Theo Sở tại nhanong.com.vn

Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cơ chế khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp; đưa thành tựu khoa học - công nghệ mới, công nghệ cao gắn với đào tạo nghề cho nông dân trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm…