bảo hiểm

bảo hiểm, tất cả các vấn đề cần biết về bảo hiểm. Các tin tức về bảo hiểm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bảo hiểm tại nhanong.com.vn

Tỉnh Bình Định hiện có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014 đã hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ do không mua được bảo hiểm để ra khơi.