bám biển

bám biển, tất cả các vấn đề cần biết về bám biển. Các tin tức về bám biển mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bám biển tại nhanong.com.vn

Sau 20 ngày bám biển xuyên Tết, buông mẻ lưới đầu năm ở ngư trường Hoàng Sa, ngư dân miền Trung đã trở về, 'hái' đầy lộc biển.