bãi nuôi tu hài

bãi nuôi tu hài, tất cả các vấn đề cần biết về bãi nuôi tu hài. Các tin tức về bãi nuôi tu hài mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bãi nuôi tu hài tại nhanong.com.vn

Có 2 hình thức nuôi chính: nuôi trong lồng treo trên bè hoặc giàn treo cố định, gọi tắt là "nuôi treo” và nuôi trên mặt bãi tự nhiên hoặc bãi cải tạo, gọi tắt là "nuôi đáy".