Bắc Tháp

Bắc Tháp, tất cả các vấn đề cần biết về Bắc Tháp. Các tin tức về Bắc Tháp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Bắc Tháp tại nhanong.com.vn

Tháng 3 cũng là thời điểm mùa khô năm 2020-2021 bắt đầu bước vào giai đoạn gay gắt, nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm (cấp 5). Chính vì vậy, lực lượng bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của các địa phương phía Nam đang tập trung cho công tác này một cách cao độ nhất.