ao nhiễm phèn

ao nhiễm phèn, tất cả các vấn đề cần biết về ao nhiễm phèn. Các tin tức về ao nhiễm phèn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ao nhiễm phèn tại nhanong.com.vn

Hiện nay, việc nuôi thủy sản trong vùng nhiễm phèn còn nhiều khó khăn, việc chọn đối tượng nuôi, đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc cho phù hợp để nâng cao hiệu quả và tăng thu nhập là điều vô cùng cần thiết. Một trong những đối tượng thủy sản rất thích hợp nuôi trong vùng đất nhiễm phèn cần xem xét đến là cá sặc rằn.