Anh Lý Thanh Trà

Anh Lý Thanh Trà, tất cả các vấn đề cần biết về Anh Lý Thanh Trà. Các tin tức về Anh Lý Thanh Trà mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Anh Lý Thanh Trà tại nhanong.com.vn

Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập, thiếu nước tưới vào mùa khô… Vì vậy, huyện đang vận động nông dân cơ cấu lại mùa vụ, giảm diện tích trồng lúa, chuyển sang các loại cây màu khác phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương.