60 năm

60 năm, tất cả các vấn đề cần biết về 60 năm. Các tin tức về 60 năm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về 60 năm tại nhanong.com.vn

Ngày 18/3/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173-TTg chính thức lấy ngày 01/4 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.