40 Feet

40 Feet, tất cả các vấn đề cần biết về 40 Feet. Các tin tức về 40 Feet mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về 40 Feet tại nhanong.com.vn

Hiệp hội vận tải ô tô Hải Dương vừa có văn bản số 15 gửi Hiệp hội vận tải Việt Nam tạo điều kiện về thủ tục để cho lái xe và phương tiện chở hàng nông sản từ tỉnh Hải Dương ra, vào thuận lợi.