12/6

12/6, tất cả các vấn đề cần biết về 12/6. Các tin tức về 12/6 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về 12/6 tại nhanong.com.vn

Cá diêu hồng được bán với giá từ 65.000 - 70.000 đồng/kg tại chợ Bến Thành (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).