23/09/2017 08:18

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận và ngành Nông nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Bộ tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương phối hợp tạo sự gắn kết giữa Mặt trận và ngành NN&PTNT từ Trung ương đến địa phương qua đó góp phần đưa ngành nông nghiệp đạt những kết quả tích cực trong tăng trưởng và xuất khẩu.

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận và ngành Nông nghiệp - ảnh 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT nhằm đánh giá chương trình phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua và bàn giải pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT  Nguyễn Xuân Cường; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, trong thời gian qua, Bộ NN&PTNT và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ký kết, triển khai 5 Chương trình phối hợp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, hoạt động phối hợp đã có sự chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ NN&PTNT đã tích cực phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia giám sát quá trình bình xét, công nhận xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tổ chức hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới...

Hai cơ quan cũng đã triển khai phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020; triển khai Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Phối hợp triển khai Luật Hợp tác xã 2012; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ NN&PTNT đã  triển khai 10 nhóm giải pháp trong đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết doanh nghiệp với nông dân, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng mô hình cánh đồng lớn.

Về phối hợp triển khai Luật Hợp tác xã 2012, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, cả hệ thống Mặt trận đã chuyển động theo hướng “hành động”, MTTQ Việt Nam các cấp ở hầu hết các địa phương đã bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới trong Chương trình hoạt động của mình.

Nhiều nơi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Liên minh Hợp tác xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên đã và đang đứng ra xây dựng các mô hình Hợp tác xã  kiểu mới có hiệu quả.

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận và ngành Nông nghiệp - ảnh 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ NN&PTNT kiến nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng các mô hình thực tế ở các địa phương và tham gia vào việc giám sát, hỗ trỗ trợ việc thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, Mặt trận tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới hiệu quả; phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển hợp tác xã.

Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” được thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn, Bộ NN&PTNT đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện đối với một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm. Đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào các hoạt động giám sát, thi đua khen thưởng của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu và cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế, ngành nông nghiệp vẫn có những bước tiến vượt bậc trong sản xuất và xuất khẩu đảm bảo lợi ích cho người dân.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ NN&PTNT đã có những chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quản lý an toàn thực phẩm, giám sát vật tư nông nghiệp; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai xây dựng các HTX kiểu mới, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở địa bàn nông thôn.

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận và ngành Nông nghiệp - ảnh 3

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình phối hợp cần hướng tới địa bàn khu dân cư, triển khai quyết liệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người Việt Nam sử dụng những mặt hàng nông nghiệp trong nước sản xuất, đảm bảo chất lượng và giá thành.

Trong việc phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hai cơ quan tiếp tục chủ động phối hợp đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự chuyển biến từ mỗi người dân, hộ gia đình.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị,  Bộ NN&PTNT chú trọng tăng năng suất lao động ở khu vực nông thôn, quan tâm đến thị trường đầu ra, quản lý các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu, tích cực tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân.

“Bộ NN&PTNT cần triển khai nhiều khu công nghiệp công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản,đồng thời  kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng KHCN trong nông nghiệp từ sản xuất đến chế biến và bảo quản” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương phối hợp tạo sự gắn kết giữa Mặt trận và ngành NN&PTNT từ Trung ương đến địa phương qua đó góp phần đưa ngành nông nghiệp đạt những kết quả tích cực trong tăng trưởng và xuất khẩu.

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận và ngành Nông nghiệp - ảnh 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng Bộ NN&PTNT ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận và ngành Nông nghiệp - ảnh 5

Quang cảnh buổi làm việc.

Tags: ngành nông nghiệp, Bộ NN&PTNT, Nguyễn Xuân Cường

TIN KHÁC

Tăng cường rà soát hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi TIN TỨC

Tăng cường rà soát hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa có công văn số 1525/CN-TĂCN gửi các phòng thử nghiệm được chỉ định phân tích thức ăn chăn nuôi về việc rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi.

Sáng 21-9, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo “Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi ổn định, hiệu quả và bền vững”. Bên cạnh các nội dung về khắc phục bất cập, nhiều ý kiến nêu rõ việc đưa công nghệ cao vào chăn nuôi là hướng đi tất yếu, sẽ mang lại sự phát triển ổn định, hiệu quả, bền vững cho ngành chăn nuôi.

Hiện nay chất lượng nguồn nước cung cấp cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản đang bị suy giảm nghiêm trọng so với những năm trước đây, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng nuôi.

Nếu Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao cho vùng ĐBSCL tại An Giang” được triển khai sẽ là một đòn bẩy giúp ngành cá tra phát triển; đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Tùng (ảnh), Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản với Tạp chí Thủy sản Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2017 về quản lý mặt hàng rượu (thay thế nghị định 94/2012), có hiệu lực từ ngày 1/11/2017 và do Bộ Công Thương là đầu mối quản lý chính.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong hai ngày 26, 27/9 tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long triển khai mô hình nuôi ếch trong vèo kết hợp với cá trê vàng tại xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Mô hình thực hiện tại 6 điểm, mỗi điểm nuôi 2.500 con ếch, 4.000 con cá trê vàng. Trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% giống 30% thức ăn (170 kg thức ăn ếch, 168 thức ăn cá trê vàng).

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, vào các ngày 11, 14 và 17/9, đã có gần 8.300 con cá nuôi lồng bè (chủ yếu là các lồng nuôi gần bờ) của 22 hộ dân tại khu vực Lạch Dù, xã Tam Thanh bị chết.

Đứng trước cơ hội, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trái cây vùng ĐBSCL phải làm ăn lớn, thông qua việc quy hoạch sản xuất, đẩy mạnh liên kết, trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm có như vậy trái cây ĐBSCL sẽ khẳng định được vị trí trên thị trường thế giới …

Đến bao giờ vào mùa thu hoạch rộ trái cây vùng ĐBSCL mới hết cảnh bán đổ, bán tháo. Chính quyền địa phương làm sao giải quyết được tình trạng sản xuất ồ ạt, chạy theo thị trường không theo một quy hoạch cụ thể, mạnh ai nấy làm…

Xem tiếp