06/10/2017 05:18

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng lớn, có nhiều thành phần dân tộc sống ở các miền khác nhau; điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới (NTM) rất thấp. Chính vì thế, khi triển khai học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Đời sống mới” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Nghệ An càng phải nỗ lực nhiều hơn.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An - ảnh 1

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và MTTQ tỉnh Nghệ An tặng quà gia đình khó khăn ở Nghệ An - (Ảnh: NK).

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Nghệ An đã triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Quyết định của Chính phủ về tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”… Theo Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Huy, trong quá trình thực hiện, tỉnh có nhiều thuận lợi, đó là Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, kinh tế phát triển, tình hình an ninh chính trị được giữ vững; cấp ủy các cấp quan tâm hướng dẫn, nhân dân đồng tình hưởng ứng Cuộc vận động. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An xác định, xây dựng NTM là xây dựng đời sống mới, lối sống mới, là thực hành “cần, kiệm, liêm, chính”, bằng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM …

Trong tổ chức triển khai, Nghệ An đã gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát triển sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Thực tiễn xây dựng NTM thời gian qua cho thấy, trong 19 tiêu chí nông thôn mới, có 11 nội dung xây dựng NTM cũng chính là thực hành đời sống mới cần, kiệm, liêm, chính, có 4 chương trình mục tiêu cần tập trung thực hiện là quy hoạch, phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Trong 5 năm (2011 - 2016), Nghệ An đã huy động tổng vốn xây dựng NTM đạt 24.600 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 7.288 tỷ đồng (chiếm gần 30%), gồm: tiền 5.122,7 tỷ đồng; hiến đất 5.760 nghìn m2 (tương ứng 1.686 tỷ đồng), 4.605 nghìn ngày công (480 tỷ đồng); vốn doanh nghiệp chiếm 9%... Đến nay, toàn tỉnh đã có 152 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 2 xã 30a) và cấp huyện, thành, thị có 2 đơn vị đạt NTM (đó là thị xã Thái Hòa và Thành phố Vinh).Tỉnh phấn đấu, đến cuối năm nay, có thêm 20 xã và huyện Nam Đàn về đích NTM. Trong đó, có cả những xã thuộc diện 30a và vùng bãi ngang ven biển và chọn huyện Nam Đàn làm điểm xây dựng mô hình huyện nông thôn kiểu mẫu phấn đấu về đích năm 2020.

Kết quả này đã tác động tích cực, tạo nên sự lan tỏa trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đã thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân, kể cả các tổ chức kinh tế, các tổ chức quốc tế, tổ chức hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân trong và ngoài nước … có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất giúp đỡ nhân dân trong xây dựng NTM ở địa phương...

Thông qua thực hiện Cuộc vận động, nhiều gương sáng của các tầng lớp nhân dân, nhiều cán bộ, đảng viên được quần chúng noi theo; góp phần làm cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả, tạo đồng thuận xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh nói chung và nhất là ở vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc. Các gương sáng trong 152 xã đạt chuẩn NTM và 2 đơn vị cấp huyện trong đó có 27 xã và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An - ảnh 2

Bộ mặt nông thôn ở Nghệ An ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. (Ảnh: NK)

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, Nghệ An cũng còn một số khó khăn, hạn chế. Khó khăn lớn nhất đối với Nghệ An là tại hơn 90 xã thuộc diện 30a ở các huyện rẻo cao: Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 50%; địa hình phức tạp, nguy cơ tái nghèo cao, khó có thể huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Các bản lại xa trung tâm, nằm rải rác ở vùng núi cao, việc làm đường quy chuẩn đến các bản gặp khó. Hơn nữa, các địa phương ở dọc quốc lộ 7, quốc lộ 46 gần trung tâm, có điều kiện xây dựng nông thôn mới thì cán bộ và người dân có tư tưởng “ngại” về đích NTM, vì khi đó sẽ bị cắt hết các khoản hỗ trợ từ Chính phủ cho xã 30a….

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Đời sống mới, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ở Nghệ An, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy cho biết, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong thực hiện làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới, trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tuyên truyền vận động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cách thức tổ chức, nội dung, phương pháp thực hiện, tấm gương của những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phát động phong trào thi đua, tạo quyết tâm cao trong xây dựng NTM, nhằm huy động mạnh mẽ đóng góp của người dân, đưa người dân thực sự vào cuộc, phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn - người hưởng lợi trực tiếp từ chương trình…

Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép tốt các chương trình, dự án, tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh và đóng góp của người dân trên địa bàn để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại địa phương. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"…

Trong quá trình thực hiện, Nghệ An gắn việc làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới trong xây dựng NTM, đô thị văn minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIII. Đưa việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thành nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Hiệu quả của sự gắn kết trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ từng bước góp phần làm cho Nghệ An tiếp tục phấn đấu, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc như Bác Hồ hằng mong muốn./.

Theo Nam Khánh/Báo Đảng Cộng sản


Link báo gốc: http://dangcongsan.vn/kinh-te/no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-o-nghe-an-456741.html

Tags: nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới

TIN KHÁC

Tràn lan phân bón kém chất lượng TIN TỨC

Tràn lan phân bón kém chất lượng

Lợi dụng tâm lý sính ngoại và những mỹ từ như: “siêu tốt”, “siêu ra trái”, “siêu chắc hạt”… các DN sản xuất kinh doanh phân bón đã gắn cho sản phẩm của mình những cái tên kiểu như: Việt – Hàn, Việt – Mỹ… để bán hàng.

Hơn 1 ha đầm nuôi tôm của anh Phạm Quảng Đại ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) bị đầu độc bằng thuốc sâu đêm 29/9 khiến hơn 3 tấn tôm sắp đến kỳ thu hoạch phơi bụng, thiệt hại 700 triệu đồng.

Ngày 4/10, tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh phối hợp với huyện Thăng Bình tổ chức “Diễn đàn tiếng nói ngư dân”. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì diễn đàn.

Nhiều người dân ở thôn 2, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam phản ánh: Những năm qua, hơn 100 hộ dân ở đây phải chịu đựng mùi hôi thối và nước thải làm hư hỏng ruộng lúa từ trại nuôi heo Hùng Vân.

Loại đất nhân tạo này được làm từ các sợi tự nhiên, ngâm bão hòa rất lâu trong một dung dịch đặc biệt.

Ngày 5/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2017 đã tổ chức họp báo công bố 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017".

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Đồng Tháp, cho rằng cái nghẽn của ĐBSCL là tư duy sản xuất chứ không phải tư duy kinh tế, và là sản xuất nông nghiệp chứ không phải kinh tế nông nghiệp. Liên kết vùng không hiệu quả vì 13 tỉnh lớn, ông có rừng, ông có biển,ông có đảo nhưng còn lỏng lẻo.

Hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ xảy ra đã nhiều nhưng do mức phạt quá nhẹ nên mới có đến 3.750 con heo bị tiêm thuốc vừa qua tại TP HCM

Người nuôi cá tại Na Uy có ý thức và trách nhiệm đảm bảo phúc lợi động vật. Quá trình vận hành trang trại phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về môi trường, thú y và an toàn thực phẩm.

Mặc dù nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở các tỉnh miền trung đã đạt nhiều thành tựu, nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và đang tồn tại nhiều bất ổn như: hạ tầng vùng nuôi chưa ổn định, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây rủi ro lớn cho người nuôi. Cần có giải pháp để vừa phát huy tiềm năng, hiệu quả của vùng, vừa bảo đảm NTTS an toàn, bền vững.

Xem tiếp