19/06/2017 09:53

Lượng phân bón cần thiết cho 1 sào dưa hấu từ lúc trồng đến lúc thu hoạch là bao nhiêu?

Hỏi với 1 sào dưa hấu từ lúc trồng đến lúc thu hoạch thì cần bón bao nhiêu kg đạm, lân, kali?

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Xin chào!

Chuyên gia cho biết lượng phân bón cần thiết cho dưa hấu nhiều hay ít tuỳ thuộc độ màu mỡ của đất. Đất bạc màu, đất cát anh cần bón nhiều phân hơn đất thịt và đất sét.

Cách bón như sau:

Lượng phân bón cho 1 sào:

+ PHÂN CHUỒNG hoai mục (0,8-1 tấn) + SUPE LÂN (20-25kg) + ĐẠM (8-10kg) + KALI SUNFAT (12-15kg)

+ Bón 20-25kg VÔI bột trước khi bừa lần cuối nếu đất hơi chua (pH<6).

+ Bón lót toàn BỘ PHÂN CHUỒNG, PHÂN LÂN, 1/3 lượng ĐẠM, KALI, bón cách hốc 10-15cm.

Trân trọng!

Để nhận tư vấn trực tiếp, bà con có thể gọi đển tổng tài tư vấn nông nghiệp 19008062 của Viettel. Trân trọng!