VIDEO

Lục Yên: Nhiều diện tích cây ăn quả chết do bệnh vàng lá thối rễ

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lục Yên (Yên Bái) có trên 15 ha cây ăn quả có múi bị nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ, tập trung ở các xã có diện tích trồng cây ăn quả lớn như: Khánh Hòa, Liễu Đỗ, Mường Lai, Yên Thắng...

Theo Đức Toàn - Quyết Thắng/Báo Yên Bái

Xem tiếp