27/03/2017 07:53

Kỹ thuật xử lý thanh long ra hoa bằng đèn

Dùng bóng đèn tròn, từ 75 - 100 watt, hiện nay đa số các vườn dùng bóng 75 watt.

1. Nguồn điện thắp sáng:

Có thể sử dụng lưới điện quốc gia, hoặc máy phát điện riêng. Dùng điện thuộc lưới điện quốc gia có một số bấp bênh như điện áp không ổn định, đôi lúc bị cúp điện làm hỏng kế hoạch, vì muốn cắt đêm dài cần phải thắp sáng liên tục một số giờ nhất định nào đó.

Kỹ thuật xử lý thanh long ra hoa bằng đèn - ảnh 1

2. Loại bóng đèn và công suất:

Dùng bóng đèn tròn, từ 75 - 100 watt, hiện nay đa số các vườn dùng bóng 75 watt. Dùng đèn ống hiệu quả kém hơn vì cây hấp thu ánh sáng đỏ (red light) và đỏ xa (far red light).

Dùng bóng 60 watt không đủ độ sáng, số quả ra ít. Dùng bóng 200 watt số quả không tăng hơn bao nhiêu mà lại tốn điện.

3. Cách treo bóng:

Bóng được treo giữa 2 trụ làm thành hàng, cách mặt đất từ 0,7 m tới 1,2 m. Nên câu điện để có thể thắp sáng luân phiên cho các phía của cây được hưởng ánh sáng đồng đều. Cũng có một số vườn câu một bóng điện ở giữa mỗi 4 trụ.

4. Thời gian thắp sáng:

Thời gian thắp đèn tốt nhất 4 giờ liên tục 10 - 15 đêm mới gây được cảm ứng ra hoa. Vào tháng hai, một số vườn chỉ thắp có 7 giờ/đêm và kéo dài chỉ từ 10 tới 12 đêm.

Nhưng nếu xử lý đèn liên tục, mỗi tháng xử lý một lần thì năng suất sẽ thấp và bất ổn, 5 lần xử lý liên tục trong các tháng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 1 sẽ thu được tổng số 56 quả/trụ hay 26,3 kg/trụ/5 lần xử lý, bình quân chỉ đạt được 5,3 kg/trụ.

Như vậy cần chú trọng nghiên cứu sự bón phân, nhịp độ xử lý để có hiệu quả kinh tế cao, tránh lãng phí điện.

 Sau 4 - 7 ngày sau ngưng thắp đèn, nụ hoa sẽ xuất hiện. Cần khoảng 20 - 21 ngày cho hoa phát triển, 3 ngày để nở và thụ quả trong vườn, sau đó cần từ 25 đến 28 ngày/ để quả phát triển. Như vậy từ khi ra nụ tới khi thu hoạch mất độ 50 - 52 ngày. Khoảng thời gian này dài ngắn chút ít tùy vào điều kiện khí hậu nơi trồng.

Đối với một số loài cây thuộc họ xương rồng, có loài phải mất tới 150 ngày để quả phát triển (23). Như vậy thời gian nuôi quả của thanh long ở nước ta khá ngắn.

Theo Mard.gov.vn

Tags: thắp đèn

TIN KHÁC

Nhện hại bưởi và biện pháp phòng trừ BƯỞI

Nhện hại bưởi và biện pháp phòng trừ

Cả thành trùng và ấu trùng đều rất nhỏ, có màu đỏ, vàng lợt hoặc trắng tùy loài

Thời điểm thích hợp để chiết nhánh bưởi vào khoảng tháng 2 âm lịch.

Sau trồng 2 năm, cây bắt đầu ra hoa. để lấy quả, ngay từ cuối tháng 1, đầu tháng 2, quan sát thấy lộc cây chuyển màu bánh tẻ tiến hành đảo cây (đảo, thay rễ)

Khi cam sành ra hoa chính vụ vào tháng 12 , chờ cho cây ra hoa thật rộ , bón cho mỗi cây khoảng 100 gr phân Urê ( cây 2 , 3 năm tuổi )

Cần chặt chuối sau đó xử lý đất trước khi trồng 15-25 ngày

Năm thứ nhất sau trồng,lượng phân bón cho một cây: 100 g NPK 16-16-8 + 100 g Urê/cây/năm

Bấm ngọn cây sau 1 năm tuổi (khoảng 3 – 4 lần ra đọt) ở vị trí cách mặt đất khoảng 0,6 – 1 m để có nhiều chồi bên.

Những năm gần đây cây dưa Kim được phát triển sâu rộng trên các vùng chuyên canh rau màu ở miền Bắc vì hiệu quả kinh tế mang lại và thị trường ổn định

Từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, sử dụng hóa chất KCLO3 và NaCLO3 xử lý cho những cây nhãn không ra hoa nhưng lộc trên cây đã chuyển màu bánh tẻ hoặc đã già

Giống táo số 5 do Viện Nghiên cứu Rau quả chọn tạo, đã được Bộ NN-PTNT công nhận và cho phép sản xuất thử

Xem tiếp