14/08/2019 08:54

Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”

Ngày 9/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”. Tham dự hội thảo có các bộ, ngành trung ương, các trường đại học, cao đẳng nghề, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam và đại diện Chi cục Phát triển nông thôn 63 tỉnh, thành phố.

Chủ trì Phiên họp toàn thể có ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Albert T.Lieberg, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Hội thảo tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp; định hướng xây dựng Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thực hiện các chương trình trọng điểm của ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn” - ảnh 1

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu đến tham dự

Nâng cao kỹ năng nghề cho lao động nông thôn nói chung và lao động trong nông nghiệp nói riêng là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 971/QĐ-TTg triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, mục tiêu trong 10 năm tổ chức đào tạo được 3 triệu lao động nông thôn học nghề nông nghiệp, sau đào tạo có ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ.

Đến nay, ngành nông nghiệp đã triển khai tổ chức thực hiện đào tạo được trên 2 triệu lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp (đạt 82% so với kế hoạch đề ra đến năm 2020), tỷ lệ lao động sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nâng cao thu nhập đạt trên 90%.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã chỉ đạo các địa phương tổ chức đào tạo cho lao động trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nguyên liệu, có liên kết sản xuất với doanh nghiệp; các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương, sản xuất an toàn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Định hướng đào tạo theo tỷ lệ 50% đào tạo cho lao động làm trong vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp; 20% đào tạo cho lao động trong các hợp tác xã và trang trại và 30% đào tạo nhằm an sinh xã hội nông thôn.

Kết quả đã chuyển biến cả số lượng và chất lượng trong đào tạo nghề nông nghiệp, chất lượng đào tạo một số nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, hình thành đội ngũ lao động lành nghề. Nông dân sau khi học nghề nông nghiệp đã áp dụng được kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn” - ảnh 2

Bà Hạ Thúy Hạnh- Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia báo cáo đề dẫn về đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn trong phiên chuyên đề

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như: Nhiều cơ sở đào tạo nghề còn yếu kém, cơ sở vật chất còn nghèo nàn; Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề của một số đơn vị đào tạo nghề vẫn còn thiếu về số lượng và còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Một số nơi chưa thực hiện tốt việc khảo sát nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề của lao động nông thôn, từ đó chưa phát huy việc đào tạo nghề nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động;

Nhiều nơi chưa xây dựng kế hoạch để đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ; Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo nghề chưa thường xuyên; Việc đào tạo gắn với các hợp tác xã, doanh nghiệp, đào tạo cho lao động trong vùng sản xuất hàng hóa, sản xuất công nghệ cao, lao động là xã viên hợp tác xã, trang trại còn đạt thấp…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam khẳng định: Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng và chuẩn bị các nội dung, hoạt động cho đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp từ nay đến 2020 và giai đoạn 2021-2030. Thứ trưởng cũng rất mong các Bộ, ngành, các địa phương, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế quan tâm cùng phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020 đào tạo được 3 triệu lao động nông thôn theo nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án 1956.

- Tập trung, trong năm 2020, xây dựng bộ dữ liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong bối cảnh Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đang đẩy mạnh Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện các đề án, dự án trọng điểm của ngành giai đoạn 2020-2030.

- Xây dựng đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đào tạo nghề, đào tạo chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, giúp nông dân thực sự trở thành người làm chủ trong sản xuất nông nghiệp. Dành tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu nghề cho các nội dung đào tạo về kỹ năng sử dụng máy móc cơ giới hóa đồng ruộng, chế biến nông sản, công nghệ 4.0, nghề quản lý trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, kế toán trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn” - ảnh 3

Ông Trần Thanh Nam -Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội thảo

- Xây dựng các chương trình, tài liệu khung với nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên xây dựng các chương trình giảng dạy về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và khởi nghiệp cho lao động trẻ.

- Củng cố, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên, cơ sở đào tạo để đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong giai đoạn tới.

- Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để bổ sung, chỉnh sửa một số chính sách chưa phù hợp (về đối tượng cho nguồn lao động nông nghiệp trẻ, khởi nghiệp nông thôn, xuất khẩu lao động; thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo, xã hội hóa công tác đào tạo...).

Tại hội thảo đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận thành lập Mạng lưới đối tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp tại Việt Nam. Mạng lưới gồm các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan nhà nước có liên quan hỗ trợ, có các hoạt động thiết thực trong xây dựng chính sách, đào tạo nâng cao năng lực cho lao động nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn” - ảnh 4

Lễ ký thỏa thuận thành lập Mạng lưới đối tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp tại Việt Nam

Theo Vân Quỳnh/Khuyến nông VN


Link báo gốc: http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/chuong-trinh-nganh-nong-nghiep/dao-tao-nghe/tin-dao-tao-nghe/hoi-thao-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-dao-tao-nghe-nong-nghiep-cho-lao-dong-nong-thon_t114c36n19082

Tags: nông nghiệp, lao động nông thôn, đào tạo nghề

TIN KHÁC

Thanh Hóa: Tăng cường phòng chống sâu bệnh vụ mùa 2019 TIN TỨC

Thanh Hóa: Tăng cường phòng chống sâu bệnh vụ mùa 2019

Hiện nay, tại Thanh Hóa, diện tích lúa mùa của tỉnh đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng, một số nơi đã trỗ; cây ngô đang giai đoạn 3-6 lá đến trỗ cờ, một số diện tích đang cho thu hoạch. Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, nắng mưa xen kẽ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 3. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại.

Dùng bã bia, bã đậu nành nuôi heo rừng đã giúp nông dân huyện Phụng Hiệp tăng hiệu quả kinh tế.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phụng Hiệp tổ chức khai giảng lớp dạy nghề chăn nuôi gà và hỗ trợ vốn cho 30 hộ dân ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An. Đây là dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Qua thống kê nhanh của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện toàn tỉnh ghi nhận có gần 2.000ha lúa Hè thu trong giai đoạn thu hoạch và lúa Thu đông mới gieo sạ bị sinh vật gây hại, trong đó diện tích nhiễm rầy nâu là 316ha, ốc bươu vàng cắn phá 150ha, bọ trĩ tấn công 143ha, đạo ôn lá nhiễm 282ha, lem lép hạt nhiễm 267ha. Đồng thời, có gần 2.560ha cây ăn trái bị dịch hại tấn công, chủ yếu trên cây có múi, khóm, mãng cầu xiêm, nhãn, xoài…

Gà lôi dễ nuôi, thị trường tiêu thụ mạnh, người nuôi có lời... đó cũng là lời chia sẻ của anh Tư Quí (Nguyễn Tấn Quí), ở khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, đã nhiều năm nuôi thành công giống gà này.

Kết thúc tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên động vật hoành hành đã và đang ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhất là ở khu vực I.

Theo chị Võ Thị Út, một nông hộ làm nghề ươm đu đủ giống ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, đu đủ giống loại ruột vàng hiện nay sản xuất ra luôn không đủ bán

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ vừa triển khai mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau ăn lá” tại ấp 8, xã Thuận Hưng.

Theo Sở NN&PTNT Hậu Giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 20ha bắp xuất hiện sâu keo mùa thu, trong đó 4 ha nhiễm nhẹ với mật số 3-4 con/m2.

Từ khi bén rễ trên những vùng đất bạc màu ở huyện Long Mỹ, cây tràm dần khẳng định được sức sống bền bỉ và giá trị kinh tế mà nó mang lại cho người dân.

Xem tiếp