17/09/2020 01:15

Hội nghị Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040

Sáng ngày 15/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, ngày 16/01/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Sau hơn 10 năm triển khai chiến lược phát triển chăn nuôi đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Chăn nuôi Việt Nam luôn phát triển với tốc độ cao, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp có xu hướng tăng nhanh, góp phần quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và gia tăng xuất khẩu. Giai đoạn 2008 - 2018, sản lượng thịt các loại tăng 1,5 lần (từ 3,6 triệu tấn lên 5,4 triệu tấn), trứng tăng 2,3 lần (từ gần 5,0 tỷ quả lên 11,6 tỷ quả), sữa tươi tăng 3,6 lần (từ 262,2 nghìn tấn lên 936,7 nghìn tấn), thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng gần 2,4 lần (từ 8,5 triệu tấn lên 20,2 triệu tấn). Một số sản phẩm chăn nuôi đã được xuất khẩu như: thịt lợn choai, lợn sữa, thịt gia cầm, trứng muối, mật ong, tổ yến, tơ tằm, sữa và các sản phẩm từ sữa… khẳng định giá trị thương hiệu của sản phẩm chăn nuôi trong nước với khu vực và trên thế giới.

Nhiều lĩnh vực chăn nuôi đã có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới như: chăn nuôi lợn đứng vị trí thứ 5 về đầu con, thứ 6 về sản lượng; đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới; năng suất bò sữa và sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đứng số 1 trong khu vực Đông Nam Á… Cùng với trồng trọt, chăn nuôi đã tạo sinh kế cho 6,0 - 6,5 triệu nông hộ trong 8,6 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi bộ mặt của khu vực nông thôn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhiều thành phần kinh tế đầu tư lớn trong phát triển chăn nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi theo mô hình chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn.

Bên cạnh những thành tựu trên, ngành chăn nuôi đang còn bộc lộ không ít những tồn tại, bất cập: Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm đa số; công tác kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và môi trường còn nhiều bất cập nhất là khu vực chăn nuôi nông hộ và giết mổ nhỏ lẻ; tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết còn chiếm tỷ trọng thấp; hoạt động nghiên cứu khoa học chăn nuôi chưa có nhiều đột phá; công tác dự báo, dự tính về thị trường sản phẩm chăn nuôi còn nhiều hạn chế…

Nhu cầu thực phẩm về các sản phẩm chăn nuôi trong nước và các nước trong khu vực tiếp tục tăng cao trong thời kỳ tới. Dự kiến đến năm 2030 dân số nước ta sẽ đạt gần 107 triệu người, mức thu nhập trên 10.000 USD và ít nhất 50 triệu khách du lịch quốc tế đến, Việt Nam sẽ là thị trường lớn về sức tiêu dùng thực phẩm các sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, chăn nuôi Việt Nam cũng cần phải thay đổi nhanh để thích ứng với tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sự thay đổi ngày một lớn của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy, việc ban hành Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040 là phù hợp và rất cần thiết.

Nội dung Dự thảo chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040 với quan điểm và mục tiêu phát triển: Phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh và an toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi. Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Sản phẩm chăn nuôi đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong những năm qua ngành chăn nuôi nước ta phát triển với tốc độ cao, đáp ứng căn bản đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong nước (thịt, trứng, sữa…) cho 100 triệu dân. Tốc độ phát triển lĩnh vực chăn nuôi nhanh, nhưng mất cân đối về cơ cấu các sản phẩm, tỷ lệ thịt lợn hiện vẫn chiếm tỷ trọng cao, các loại thịt khác như thịt bò, gia cầm còn thấp. Đặc biệt, mục tiêu đặt ra là đưa chăn nuôi lên thành ngành chính nhưng thực tế sản phẩm chăn nuôi phục vụ xuất khẩu chưa nhiều trong khi nhiều mặt hàng khác về trồng trọt, thủy sản đã xuất khẩu lớn đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành chăn nuôi là ngành trụ cột trong nông nghiệp, cần phải xây dựng chiến lược mới cho chăn nuôi, cần phải khắc phục những tồn tại căn cốt của quá trình thực hiện chiến lược giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn tới để thích ứng với tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu ngành chăn nuôi xác định phát triển theo 3 trục, đó là: hiệu quả kinh tế, môi trường và an sinh xã hội hướng đến mục tiêu bền vững. Thay đổi lại kết cấu ngành hàng cho phù hợp. Ngành chăn nuôi phải đi đầu trong kinh tế tuần hoàn, áp dụng công nghệ mới nhất, hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nội dung Dự thảo chiến lược cho giai đoạn 2020 - 2030 trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học thể hiện sự công phu, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết trình Chính phủ thông qua để triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành chăn nuôi luôn đóng vai trò quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm, phát triển. Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2008 - 2020 là một trong những chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực đầu tiên được phê duyệt. Triển khai Chiến lược, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tập trung tái cấu trúc ngành chăn nuôi, tạo ra sản phẩm có giá trị cao, năng suất hiệu quả. Đặc biêt, Luật Chăn nuôi đã được Quốc hội thông qua là hành lang pháp lý quan trọng để phát triển bền vững ngành chăn nuôi Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi ngày càng gia tăng; năng lực của các doanh nghiệp chăn nuôi ngày càng lớn; các hiệp định cũng là thời cơ vận hội lớn mở ra thị trường cho sản phẩm chăn nuôi.

Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển Ngành chăn nuôi đảm bảo năng suất, chất lượng, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh, coi trọng chăn nuôi truyền thống. Phát triển mạnh các doanh nghiệp chăn nuôi, coi đây là động lực chính để công nghiệp hóa - hiện đại hoá ngành chăn nuôi, để xây dựng những liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi áp dụng khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bền vững.

Thanh Thúy

 * Một số mục tiêu cụ thể Dự thảo chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040:

- Mức tăng trưởng giá trị sản xuất: giai đoạn 2021 - 2025 trung bình từ 4 đến 5%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 trung bình từ 3 đến 4%/năm.

- Sản lượng thịt xẻ các loại: đến năm 2025 đạt từ 5,0 đến 5,5 triệu tấn, đến năm 2030 đạt từ 6,0 đến 6,5 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu từ 15 đến 20% sản lượng thịt lợn, từ 20 đến 25% thịt và trứng gia cầm.

- Sản lượng trứng, sữa: đến năm 2025 đạt từ 18 đến 19 tỷ quả trứng và từ 1,7 đến 1,8 triệu tấn sữa; đến năm 2030 đạt khoảng 23 tỷ quả trứng và 2,6 triệu tấn sữa.

- Tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng thịt: từ 25 đến 30% vào năm 2025, từ 40 đến 50% vào năm 2030…

* 05 đề án ưu tiên để thúc đẩy phát triển bền vững ngành chăn nuôi giai đoạn tới:

1. Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi.

2. Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.

3. Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi.

4. Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi.

5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi.

Theo Khuyến nông VN


Link báo gốc: http://www.khuyennongvn.gov.vn/hoat-dong-khuyen-nong/thong-tin-huan-luyen/hoi-nghi-chien-luoc-phat-trien-chan-nuoi-giai-doan-2020-2030-tam-nhin-2040_t114c31n20500

Tags: đông nam, Bộ Nông, 000 USD, Phó Thủ, PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trịnh Đình Dũng, Luật Chăn, Thanh Thúy

TIN KHÁC

Thời cơ cho ngành chăn nuôi CHĂN NUÔI

Thời cơ cho ngành chăn nuôi

'Luật Chăn nuôi đã được thông qua và có hiệu lực. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên thị trường trong nước và quốc tế đang ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, cơ hội của ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn còn lớn và có triển vọng hướng tới xuất khẩu…' - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040 diễn ra ngày 15/9, tại Hà Nội.

Chiều 15/9, Bộ NNPTNT gửi công văn tới Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Khác với Chicago hay London lần lượt là các sàn giao dịch nông sản và kim loại lớn nhất thế giới, trên các sàn giao dịch hàng hóa của Trung Quốc - gồm Thượng Hải, Đại Liên và Trịnh Châu, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đóng vai trò lớn hơn rất nhiều.

Khác với Chicago hay London lần lượt là các sàn giao dịch nông sản và kim loại lớn nhất thế giới, trên các sàn giao dịch hàng hóa của Trung Quốc - gồm Thượng Hải, Đại Liên và Trịnh Châu, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đóng vai trò lớn hơn rất nhiều.

Ngành chăn nuôi phải xác định 3 khâu quan trọng nhất để phát triển bền vững là sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Nhưng hiện nay, ngành này chỉ làm được khâu sản xuất, trong khi chế biến thì lõm bõm, tiêu thụ yếu.

Sau một thời gian gặp khó vì giá hạ, tiêu thụ chậm, bất ngờ trong những ngày qua, nhiều thương lái đổ về thị xã Sông Cầu, Phú Yên thu mua tôm hùm, khiến thị trường tôm hùm sôi động, người nuôi phấn khởi.

Theo Tổng cục Thủy sản, nhiều năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đã mạnh dạn khuyến khích nông dân chuyển đổi vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa.

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ tháng 3-2019 đã gây ra nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Sau khi dịch bệnh được khống chế, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn, bảo đảm an toàn dịch bệnh, trong đó chú trọng vào các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học...

Ngày 11/9, lễ xuất khẩu lô tôm đông lạnh đầu tiên của Việt Nam sang Liên minh châu Âu EU (sau khi EVFTA có hiệu lực) diễn ra tại Ninh Thuận. Với EVFTA, thuế xuất khẩu một số mặt hàng tôm Việt Nam sang EU như tôm nguyên liệu đông lạnh sẽ giảm từ mức 12 - 20% xuống chỉ còn 0%. Đây là cơ hội rất lớn cho ngành tôm Việt Nam để phục hồi sau Covid-19.

Về quê lúa Yên Thành (Nghệ An), ngoài vỏ bọc của một vùng quên yên ả, dung dị, bạn sẽ được giới thiệu nhiều mô hình phát triển kinh tế từ những nông dân chân lấm tay bùn. Và một trong số đó là mô hình nuôi thỏ New Zealand.

Xem tiếp