Chăm sóc xoài giai đoạn trước thu hoạch

Chăm sóc xoài giai đoạn trước thu hoạch

Xoài là loại trái thu hoạch khi còn xanh, nên trái sẽ còn thời gian vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV27/11

Xem tiếp