Kỹ thuật phòng trừ bệnh thối khô quả na

Kỹ thuật phòng trừ bệnh thối khô quả na

Để cho cây na sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao, ngoài chế độ chăm sóc (tưới nước, bón phân…) thì công tác phòng trừ sâu bệnh hại na có tính chất quyết định.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV13/07

Xem tiếp