Quảng Ngãi: Một số kinh nghiệm trồng tỏi của nông dân huyện đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Một số kinh nghiệm trồng tỏi của nông dân huyện đảo Lý Sơn

Tỏi là trồng chính của nông dân huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, diện tích toàn huyện khoảng 310 ha. Mỗi năm trồng một vụ tỏi, thời vụ trồng từ tháng 9 đến tháng 10, thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 3 năm sau.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV28/11

Xem tiếp