Kỹ thuật trồng thông Caribê

Kỹ thuật trồng thông Caribê

Cây con xuất vườn: 3 - 5 tháng tuổi. Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không cụt ngọn.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV17/10

Xem tiếp