Chuẩn bị trồng sưa

Chuẩn bị trồng sưa

Khi cây đạt 15-20 cm bắt đầu cho cây ra ánh nắng để cây quen dần với môi trường.

Cây Sưa đỏ muốn rút ngắn chu kỳ kinh doanh mà cây đạt được gỗ thương phẩm thì phải thường xuyên chăm sóc.

Cây Sưa là cây gỗ lớn, ưa sáng, sinh trưởng trung bình nhưng ở tuổi 1 – 2 sinh trưởng rất nhanh; cây vươn dài tới 4-5m và uốn cong như cần câu, đến cuối tuổi 3 sang tuổi 4 cây tự vươn thẳng.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV18/10

Xem tiếp