Làm chuồng nuôi rắn hổ mang chúa

Làm chuồng nuôi rắn hổ mang chúa

Tôi có ý định nuôi rắn hổ mang chúa nhưng vì đây là loài rắn rất độc nên nhờ Bạn Nhà nông chỉ cách làm chuồng nuôi sao cho an toàn, hiệu quả?

Nuôi rắn ri voi không khó nhưng có thể mang lại thu nhập cao, nên đây đang là đối tượng nuôi khá phát triển tại các hộ gia đình Nam bộ.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV22/09

Xem tiếp