Cách trồng khoai môn, khoai sọ

Cách trồng khoai môn, khoai sọ

Giống: Khoai môn có nhiều giống, chủ yếu được phân làm 2 nhóm chính: Nhóm khoai sọ (Colocasia antiquorum) và nhóm khoai môn (Cocasia esculenta).

Đây là giống khoai môn cao sản (năng suất củ trung bình 50-60 tấn/ha, năng suất dọc, lá đạt trên 50 tấn/ha dành làm thức ăn chăn nuôi...

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV22/03

Xem tiếp