Kỹ thuật nhân hom cây keo lai (A. hybrid)

Kỹ thuật nhân hom cây keo lai (A. hybrid)

Keo lai (Acacia hybrid) là giống lai tự nhiên giữa keo tai tượng (Acacia mangium) và keo lá tràm (Acacia auriculiformis).

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV17/10

Xem tiếp