Giống đậu cô ve leo siêu cao sản VC5

Giống đậu cô ve leo siêu cao sản VC5

Giống đậu cô ve leo siêu cao sản VC5 do Bộ môn Cây thực phẩm, Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm chọn lọc thành công từ tập đoàn giống đậu cô ve nhập nội.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV20/05

Xem tiếp